باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان
چهارشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۴۸ ۱۱۸۳
طبقه بندی: سازمان پارک ها و فضای سبز
چچ
باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان

باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان

آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان بازسازی میشود

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری باز سازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) واوان در حال اجرا میباشد
با توجه به اینکه آبنمای مذکور قابل استفاده و بهره برداری بعنوان آبنمایی در مرکزیت شهر را دارا نبود سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در عملیاتی بازسازی جهت بهره برداری از این آبنما را آغاز نمود
عملیات بازسازی آبنمای میدان امام شهرک واوان پس از جمع آوری کاشی کاری های اطراف حوضچه وارد فاز دور چینی شد
در حال حاضر مراحل پایانی عملیات دور چینی در حال اتمام میباشد
شایان ذکر است که عملیات مذکور بصورت امانی در حال اجرا و انجام است و عملیات اجرایی آن تا انتهای کار و بهره برداری، توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به انجام خواهد رسید
منبع:
آدرس کوتاه شده: