آخرین اخبـار سازمان
کاشت رزماری و ژونی پروس در سطح شهرستان
۲۶ فروردین ۱۳۹۷

کاشت رزماری و ژونی پروس در سطح شهرستان

سطوح مختلف فضای سبز شهرستان زیر کشت رزماری و ژونی پروس رفت

کاشت رزماری و ژونی پروس در سطح شهرستان
۲۶ فروردین ۱۳۹۷

کاشت رزماری و ژونی پروس در سطح شهرستان

آغاز عملیات سمپاشی در سطح شهرستان
۲۱ فروردین ۱۳۹۷

آغاز عملیات سمپاشی در سطح شهرستان

عملیات سمپاشی درختان در سطح شهرستان آغاز گردید

آغاز عملیات سمپاشی در سطح شهرستان
۲۱ فروردین ۱۳۹۷

آغاز عملیات سمپاشی در سطح شهرستان

باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان
۱۵ فروردین ۱۳۹۷

باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان

آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان بازسازی میشود

باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان
۱۵ فروردین ۱۳۹۷

باسازی آبنمای میدان امام خمینی (ره) شهرک واوان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسلامشهر

    سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.