جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۱۴ ۱۳
چچ

سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسلامشهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.

آدرس کوتاه شده: